ZUELLIG PHARMA TUYỂN 02 SALES CONSULTANT - HCM

  26/04/2017

ZUELLIG PHARMA TUYỂN 02 SALES CONSULTANT - HCM

Mô tả công việc :Phụ trách nhãn hàng GSK kênh bệnh viên

Nơi làm việc : Hồ Chí Minh


Để ứng tuyển , vui lòng gửi email CV va cover letter vào địa chỉ : ptnhang@zuelligpharma.com
 

Bình luận

Tin tức mới