VIPHARCO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  13/07/2017

Vipharco tuyển dụng nhiều vị trí như sau :

1. Vị trí : Quản lý ETC Khu vực miền bắc

Số lượng : 01

2.Vị trí : Quản lý ETC khu vực Hồ Chí Minh

Số lượng : 01

3.Vị trí : Quản lý ETC khu vực Đông Nam Bộ

Số lượng : 01

4.Vị trí : Quản lý OTC khu vực Hà Nội

Số lượng : 01

5.Vị trí : Quản lý OTC khu vực Hồ Chí Minh

Số lượng : 01

6. Vị trí : Trình Dược Viên OTC và ETC tại Hà Nội, HCM và các tỉnh

Số lượng : 10 

Hồ sơ gửi về email : vipharco.ns@gmail.com

Tiêu đề thư ghi rõ ứng tuyển vị trí nào

Bình luận

Tin tức mới