WRO - 2020

Giới thiệu WRO - 2019

LEGO EDUCATION

STEM SQUARE

Cuộc thi Robotics Quốc tế – World Robot Olympiad (WRO) là sự kiện lớn toàn cầu về khoa học, kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên từ 9 đến 21 tuổi. Đây là dịp để thanh niên các nước thể hiện năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về Robot – một nền tảng tuyệt vời cho việc phát triển những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên trong thế kỷ 21.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 tại Singapore, đến nay WRO đã có hơn 60 quốc gia thành viên như Mỹ, Malaysia, Costa Rica, Ấn Độ, Việt Nam, v.v. Mỗi năm thu hút khoảng 22.000 thí sinh dự thi và số lượng tiếp tục tăng mạnh qua các năm. WRO nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, công ty trên toàn cầu; được tổ chức thường niên và luân phiên địa điểm tại các nước thành viên.

Ở Việt Nam, vòng loại sẽ được tổ chức với tên gọi “Cuộc thi Tài năng Robot – Robotacon WRO Việt Nam”, đây là cuộc thi thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Công ty Việt Tinh Anh – Nhãn hàng LEGO Education tổ chức. Đây là sân chơi Robotics cấp quốc gia được tổ chức hằng năm dành cho các thi sinh độ tuổi 9-21, đam mê STEM và LEGO Education Robotics. Về hình thức, cuộc thi WRO sẽ được chia thành 6 bảng: B1, B2, B3, B4 (Bảng Mở rộng), B5 (Bảng Sumo), B6 (Bảng Đá banh). Mỗi đội dự thi gồm 2-3 thành viên. Các đội tham dự yêu cầu có kỹ năng thiết kế, lắp ráp và lập trình robot bằng bộ LEGO Mindstorm EV3, NXT để giải quyết những tình huống có sẵn theo đúng luật thi đấu của cuộc thi WRO.

Mỗi năm, hiệp hội Robot Thế giới sẽ chọn ra một chủ đề thực tiễn để ra đề, các đội thi có nhiệm vụ lập trình và vận hành Robot LEGO Education để giải quyết tình huống được đưa ra. Chủ đề của năm 2019 là “Thành Phố thông minh”  Thời gian tổ chức: - Tại Việt Nam: Tháng 8 hằng năm - Tại quốc tế: Tháng 11 hằng năm

Thể lệ tham gia ngày hội

Là giáo dục làm sao người học có thể hình thành từ ý tưởng, kỹ năng giải quyết vấn đề với sự kết hợp các kiến thức học được thông qua những sự việc, vấn đề cụ thể. Đây không chỉ là một cách dạy cụ thể cho một môn học nào cả như Robot hay Toán học, mà là mục tiêu đào tạo để người học có đầy đủ kỹ năng và phát triển trong thế giới công nghệ và xu hướng thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những điểm mạnh của giáo dục STEM:

Thứ nhất:

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua mô hình thực hành - ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Thứ hai:

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.

Thứ ba:

Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. .

Hình thức tính điểm

Là giáo dục làm sao người học có thể hình thành từ ý tưởng, kỹ năng giải quyết vấn đề với sự kết hợp các kiến thức học được thông qua những sự việc, vấn đề cụ thể. Đây không chỉ là một cách dạy cụ thể cho một môn học nào cả như Robot hay Toán học, mà là mục tiêu đào tạo để người học có đầy đủ kỹ năng và phát triển trong thế giới công nghệ và xu hướng thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những điểm mạnh của giáo dục STEM:

Thứ nhất:

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua mô hình thực hành - ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Thứ hai:

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.

Thứ ba:

Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. .

Đoạt giải

Là giáo dục làm sao người học có thể hình thành từ ý tưởng, kỹ năng giải quyết vấn đề với sự kết hợp các kiến thức học được thông qua những sự việc, vấn đề cụ thể. Đây không chỉ là một cách dạy cụ thể cho một môn học nào cả như Robot hay Toán học, mà là mục tiêu đào tạo để người học có đầy đủ kỹ năng và phát triển trong thế giới công nghệ và xu hướng thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những điểm mạnh của giáo dục STEM:

Thứ nhất:

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua mô hình thực hành - ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Thứ hai:

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.

Thứ ba:

Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. .

Lịch trình RoboKids - 2019
Khóa học Ngày khai giảng Thời gian Tình trạng
1. STEM Robotics Explorer (Thiết bị giảng dạy WeDo 2.0)
Lớp WeDo Dài hạn 01/06/2019 8h00:9h30 Đang học
Lớp WeDo thi đấu FLL 01/06/2019 8h00:9h30 Còn đăng ký
Lớp WeDo khóa học hè 01/06/2019 8h00:9h30
Học thử
Lớp WeDo sáng tạo 01/07/2019 8h00:9h30 Chuẩn bị khai giảng
2. STEM Robotics Creator (Thiết bị giảng dạy EV3)
Lớp EV3 Dài hạn 01/06/2019 8h00:9h30 Đang học
Lớp EV3 thi đấu FLL 01/06/2019 8h00:9h30 Còn đăng ký
Lớp EV3 khóa học hè 01/06/2019 8h00:9h30
Học thử
Lớp EV3 sáng tạo 01/07/2019 8h00:9h30 Chuẩn bị khai giảng
3. Scratch (Lập trình nhí)
Lớp Scratch Dài hạn 01/06/2019 8h00:9h30 Đang học
Lớp Scratch thi đấu FLL 01/06/2019 8h00:9h30 Còn đăng ký
Lớp Scratch khóa học hè 01/06/2019 8h00:9h30
Học thử
Lớp Scratch sáng tạo 01/07/2019 8h00:9h30 Chuẩn bị khai giảng