LỊCH KHAI GIẢNG TẠI STEM SQUARE

Lịch khai giảng

Các khóa học đang khai giảng

CHI TIẾT KHÓA HỌC
01/01/2021 T2,4 (8h00-9h:30) L1-EXPLORER-WEDO 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (8h00-9h:30) L6-INVENTOR-SPIKE 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (8h00-9h:30) L4-CREATOR-EV3 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (8h00-9h:30) L1-CS-SCRATCH 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (8h00-9h30) IBM-BLOCKCHAIN-FOR-DEVELOPERS 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (8h00-9h30) L1-EXPLORER-WEDO 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (8h00-9h30) L6-INVENTOR-SPIKE 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (8h00-9h30) L4-CREATOR-EV3 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,4,5,6 (8h00-9h30) ENGLISH_FOR_STEM_01 90 phút/1 buổi (4 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (8h00-9h30) L10-SUPPER ADVANTER 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (17h00-19h30) L1-EXPLORER-WEDO 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (17h00-19h30) L4-CREATOR-EV3 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (17h00-19h30) L6-INVENTOR-SPIKE 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T2,4 (19h00-20h30) L10-SUPPER ADVANTER 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (17h00-18h30) L1-EXPLORER-WEDO 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (17h00-18h30) L4-CREATOR-EV3 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (17h00-18h30) L6-INVENTOR-SPIKE 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,4,5,6 (19h00-20h30) ENGLISH_FOR_STEM_01 90 phút/1 buổi (4 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T3,5 (19h00-20h30) IBM-BLOCKCHAIN-FOR-DEVELOPERS 90 phút/1 buổi (2 buổi/ tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T7 (14h00-17h00) L1-EXPLORER-WEDO 180 phút/1 buổi (1 buổi/tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T7 (8h00-11h00) L4-CREATOR-EV3 180 phút/1 buổi (1 buổi/tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T7 (8h00-11h00) L6-INVENTOR-SPIKE 180 phút/1 buổi (1 buổi/tuần) Chi tiết Đăng kí
01/01/2021 T7 (8h00-11h00) IBM-BLOCKCHAIN-FOR-DEVELOPERS 180 phút/1 buổi (1 buổi/tuần) Chi tiết Đăng kí

Địa điểm học:

CS1. 47 Hải Hồ, Hải Châu

CS2. 73 Giang Văn Minh, Hải Châu

CS3. Lý Thường Kiệt, Hội An