HR2B TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHO CÔNG TY DƯỢC - HN

  20/11/2017

HR2B TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHO 1 CÔNG TY DƯỢC TRONG NƯỚC

1. Giám đốc kinh doanh ngành dược: 

* Mô tả công việc:

- Nghiên cứu, thu thập, phân tích đánh giá thông tin thị trường và tổ chức kinh doanh theo khu vực được phân công.

- Phân tích biến động và xu hướng thị trường, phản hồi của khách hàng, tổng hợp thông tin về đối thủ cạnh tranh tư vấn cho Ban lãnh đạo để xây dựng định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty.

- Tìm kiếm, nghiên cứu phát triển kinh doanh đấu thầu, đánh giá, phân tích tính khả thi, đánh giá kết quả thực hiện thầu. 

- Định hướng, xây dựng và lên các kế hoạch tham gia đấu thầu phù hợp với Công ty theo từng thời kỳ, từng giai đoạn.

- Chỉ đạo lập kế hoạch bán hàng năm/quý/tháng toàn quốc (hoặc thị trường khu vực được phân công)

- Chỉ đạo xây dựng chính sách sản phẩm theo định hướng chiến lược sản phẩm của Công ty

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược kinh doanh, marketing của Công ty.

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối kênh OTC, ETC vững mạnh theo mục tiêu của công ty đề ra.

- Xây dựng phát triển chuỗi kinh doanh nhà thuốc

- Điều hành toàn bộ việc đấu thầu thuốc tân dược, dược liệu, vật tư y tế được chỉ định.

- Tổ chức mở rộng thị trường, xây dựng kênh phân phối và duy trì các mối quan hệ với đại lý.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng

- Cam kết chỉ tiêu doanh số và điều phối thực hiện để đạt được mục tiêu, Chịu trách nhiệm chính về kết quả hoạt động kinh doanh đấu thầu trên các địa bàn được giao.

- Quản lý và đào tạo nhân sự khối kinh doanh.

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tình hình thị trường theo định kỳ và khi có biến động và đưa ra đề xuất, tham mưu cho Ban giám đốc trong các quyết định về các chính sách đấu thầu phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Đề xuất chính sách tiêu thụ, phát triển sản phẩm mới trong phạm vi quản lý.

- Lập và nộp báo cáo theo quy định của tổng công ty.

* Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp ĐH dược

- Ưu tiên:

+ Dược sỹ đại học hoặc có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược, 

+ Có kinh nghiệm kinh doanh đấu thầu. 

+ Có mối quan hệ với các bệnh viện, Sở ban ngành liên quan.

+ Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm vị trí TP/Giám đốc kinh doanh

- làm việc tại VP Hà nội - Đầm Trấu

PHAM TU ANH (Ms.)

ESS Consultant

Mobiphone: +84 (0)122.9293.888/ + 84 (0)909.775.760

Email:anh.pham@hr2b.com

Bình luận

Tin tức mới