GSK TUYỂN TDV Ở HN, HCM, HẢi PHÒNG VÀ BÌNH DƯƠNG

  20/11/2017

Công ty Dược phẩm GlaxoSmithKline đang tuyển dụng vị trí Trình Dược Viên ở những địa bàn sau: 


- 2 vị trí Trình Dược Viên nhóm Vaccines. Địa bàn: Hà Nội

 

- 1 vị trí Trình Dược Viên nhóm Kháng Sinh. Địa bàn: HCM

- 1 vị trí Trình Dược Viên nhóm Hô Hấp. Địa bàn: Hải Phòng

- 1 vị trí Trình Dược Viên nhóm Vaccines.  Địa bàn: Bình Dương

CVs quan tâm xin vui lòng gửi về email: nhien.x.vo@gsk.com.

Bình luận

Tin tức mới