DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN

  22/04/2017

Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất đang có nhu cầu tuyển dụng bổ sung TDV phụ trách địa bàn khu vực Đông Bắc cụ thể như sau:
1. Địa bàn Hải Phòng: Số lượng 02 TDV
2. Địa bàn Quảng Ninh: Số lượng 01 TDV
- Thu nhập: Từ 15tr -20tr/tháng ngoài ra có thưởng quý, thưởng năm và được hưởng toàn bộ chính sách đại ngộ hấp dẫn theo quy định của Nhất Nhất.
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại địa bàn và vị trí ứng tuyển.

CV gửi về : tanhuyen153@gmail.com
* Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 29/4/2017

 

Bình luận